hm_bollen

Door wie?

pdh2015De uitvoering vindt plaats vanuit het Humanitas Home-Start team, door ervaren Home-Start coördinatoren. De groep vrijwilligers volgt naast de Home-Start basistraining een aantal aanvullende modules om deze doelgroep te ondersteunen. Zoals gezonde zwangerschap, hechting en het stimuleren van de ontwikkeling in het eerste levensjaar.

 

Bij Humanitas wordt gewerkt binnen de kaders van het kwaliteitsbeleid. Dat wil onder andere zeggen met een klachten- en privacy regelement, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en protocollen voor signalering in de verwijsindex risico’s jeugdigen Rotterdam (SISA).

Top